„Jedna otázka pre...“

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ kladieme predsedom a predsedníčkam sekcií EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

V aprílovom vydaní odpovedá predseda poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI) Pietro Francesco De Lotto, ktorý sa s čitateľmi EHSV info podelí o svoje názory na priemyselnú transformáciu a pravidlá zelenej dohody.