Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK priekšsēdētājus atbildēt uz aktuālu jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.

EESK Info aprīļa numurā mēs aicinājām Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisijas priekšsēdētāju Pietro Francesco De Lotto pastāstīt, kāds ir viņa skatījums uz rūpniecības pārmaiņām un zaļā kursa noteikumiem.