Grupul de studiu temporar privind serviciile de interes general

This page is also available in

Grupul de studiu temporar privind serviciile de interes general (SIG) își propune să contribuie la accesul cetățenilor europeni la SIG de înaltă calitate și la prețuri accesibile, care reprezintă o componentă esențială a sistemelor economice, sociale și juridice europene și unul dintre pilonii modelului social european și al unei economii sociale de piață.

Este evident că sectorului public îi revine o responsabilitate politică și financiară în coordonarea furnizării SIG. A lăsa furnizarea SIG doar în seama forțelor pieței nu este o abordare adecvată. Organizațiile non-profit și întreprinderile din sectorul economiei sociale, în special, au demonstrat că dispun de capacități excelente în furnizarea SIG.

Pentru a promova rolul tot mai important al organizațiilor non-profit și al întreprinderilor sociale, ar fi necesară o evaluare a situației SIG în toate statele membre, în special în ceea ce privește SIG sociale. Acest proces ar contribui la identificarea acelor sectoare în care piața liberă este deosebit de redusă și în care este nevoie în primul rând de finanțare publică.

Grupul de studiu temporar își concentrează activitatea și pe potențialul SIG de stimulare a creșterii, de creare a unor locuri de muncă durabile și de promovare a competitivității. În acest scop, Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN) a condus un studiu pe tema „Analiza rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene privind acordarea de ajutoare de stat pentru furnizarea de servicii de interes economic general”.