Promovarea unei culturi comune a drepturilor fundamentale în Europa

Redactat de Cristian Pîrvulescu, membru al CESE, președintele Grupului ad-hoc privind drepturile fundamentale

Vremurile când drepturile fundamentale, statul de drept și democrația puteau fi considerate o realitate de la sine înțeleasă pe continentul nostru s-au încheiat definitiv. Devine tot mai clar că bastionul acestor valori trebuie apărat în mod proactiv împotriva populismului, discursurilor de incitare la ură și atacurilor împotriva minorităților, restrângerii spațiului de acțiune al societății civile și tendinței anumitor guverne de a concentra puterea în propriile mâini. Grupul ad-hoc privind drepturile fundamentale și statul de drept din cadrul CESE are drept misiune promovarea unei culturi a drepturilor fundamentale în Europa.

În ultimii ani, continentul nostru s-a confruntat cu numeroase crize care au pus la încercare toate valorile UE consacrate la articolul 2 din Tratat. Odată cu noul mileniu, cetățenii europeni au trebuit să facă față unei avalanșe de astfel de provocări, dintre care cele mai marcante au fost criza financiară din 2008 și măsurile de austeritate draconice care i-au urmat, creșterea amenințărilor la adresa securității și terorismul, provocarea umanitară majoră reprezentată de situația disperată a solicitanților de azil și cea mai mare criză sanitară a ultimului secol.

CESE nu putea rămâne pasiv în fața acestor evoluții. În 2018, a creat un grup ad-hoc privind drepturile fundamentale și statul de drept (DFSD) – un organism alcătuit din 21 de membri, pe care am onoarea să îl prezidez, ca succesor al colegului meu, José Antonio Moreno Díaz – în cadrul căruia societatea civilă își poate împărtăși opiniile cu privire la evoluțiile din domeniul drepturilor fundamentale, democrației și statului de drept în statele membre.

Grupul DFSD organizează vizite în toate statele membre ale UE, unde se întâlnește cu parteneri sociali, organizații ale societății civile (OSC), profesioniști din domeniul dreptului și mass-mediei, precum și cu autoritățile naționale. Ulterior, pe baza acestor contribuții, elaborează rapoarte care descriu situația din fiecare țară.

Abordarea sa generală nu este de a furniza analize juridice, ci mai degrabă de a facilita un dialog constructiv pe teme care dau uneori naștere unor polarizări. Am primit reacții foarte pozitive din partea reprezentanților organizațiilor societății civile, care au constatat că rapoartele au stimulat într-adevăr schimburile de opinii la nivel național.

Un alt obiectiv-cheie al Grupului DFSD este de a valorifica aceste vizite de țară pentru a evidenția tendințele care iau amploare în Europa. Din acest motiv, în noiembrie 2019 am organizat prima noastră conferință, pentru a prezenta imaginea de ansamblu care reiese din raportul de sinteză privind primele vizite la nivel de țară. În noiembrie 2021 vom organiza o a doua conferință, care va reuni de această dată părțile interesate pentru a dezbate rapoartele Comisiei Europene privind statul de drept.

Obiectivul nostru pe termen mediu este de a institui un forum mai amplu al societății civile, care va permite tuturor părților interesate relevante să participe la dezbateri deschise și favorabile incluziunii pe tema apărării valorilor UE. Ca etapă intermediară, vom lansa în curând o nouă secțiune a site-ului internet în cadrul căreia părțile interesate vor putea împărtăși contribuții scrise.

Grupul DFSD vrea să-și aducă contribuția la dezvoltarea unei culturi europene comune a drepturilor fundamentale, a statului de drept și a democrației. Pe lângă vizitele de țară și conferințe, Grupul DFSD a acordat o deosebită atenție actualei crize provocate de pandemia de COVID-19, organizând audieri privind impactul crizei și redresarea și a lansat două avize din proprie inițiativă pentru a aborda impactul crizei și aspectele legate de statul de drept și de fondul de redresare.

În ansamblu, principala valoare adăugată a Grupului DFSD este că oferă o perspectivă socioeconomică asupra drepturilor fundamentale și a statului de drept și creează o coaliție compusă din diverse tipuri de organizații ale societății civile, inclusiv parteneri sociali. Avizul nostru privind impactul statului de drept asupra creșterii economice simbolizează foarte bine această abordare, precum și interesul crescând al angajatorilor și al lucrătorilor, alături de forțele societății civile reprezentate în Grupul Diversitate Europa din cadrul CESE, pentru aceste chestiuni. Participarea activă a tuturor grupurilor este esențială pentru activitatea Grupului DFSD.