Defrișarea junglei de reglementare: acțiunea UE privind lucrul pe platforme online ar trebui să contribuie la asigurarea unor condiții de muncă echitabile pentru toți

CESE a salutat propunerea de directivă a Comisiei Europene privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pe platforme online, considerând că inițiativa reprezintă un pas foarte necesar către stabilirea unor criterii clare și bine definite de clasificare a relațiilor de muncă și de reglementare a utilizării algoritmilor la recrutarea și angajarea lucrătorilor pe platforme online.

CESE a afirmat că utilizarea unui instrument juridic obligatoriu, o directivă, pentru a reglementa munca pe platforme online este justificată, deoarece diversitatea extremă a condițiilor de muncă și a legislației din fiecare stat membru duce adesea la un tratament necorespunzător al lucrătorilor pe platforme online și la subminarea standardelor naționale și ale UE în materie de protecție a muncii. Avizul a fost adoptat în sesiunea plenară din martie, cu 149 de voturi pentru, 80 împotrivă și 17 abțineri.

Raportoarea avizului, Cinzia del Rio, a afirmat: „Există exemple clare de discriminare și de tratament inegal al lucrătorilor pe platforme online în întreaga UE. Situația din statele membre este extrem de diversă – vorbim despre o junglă de reglementare care trebuie defrișată. Directiva propusă urmărește să ofere un cadru de reglementare flexibil, care să poată fi adaptat la nivel național și care să țină seama de disparitățile dintre condițiile de muncă ale persoanelor.

De departe, problema cea mai importantă este calificarea juridică a raportului de muncă și distincția clară a acestuia față de activitatea independentă autentică. În acest scop, este necesar să se identifice în mod clar angajatorul responsabil din punct de vedere juridic, atât pentru a asigura plata corectă a impozitelor și a contribuțiilor sociale, cât și pentru a permite negocierea colectivă. Cu toate acestea, în opinia CESE, textul propunerii Comisiei este prea generic și vag cu privire la această chestiune, precum și la o serie de alte aspecte, cum ar fi dreptul la informare și consultare atât al lucrătorilor, cât și al reprezentanților sindicatelor.

Aceste incertitudini juridice pot favoriza, în anumite situații, apariția și proliferarea formelor de muncă nedeclarate și a unor situațiilor nefericite de exploatare și concurență între lucrătorii înșiși, care ar putea fi supuși unor practici ilegale de subcontractare, a susținut CESE. 

Grupul „Angajatori” al CESE a prezentat un aviz contrar, care a obținut peste 30 % din voturile exprimate și care a fost publicat în anexa la avizul adoptat. Grupul respectiv s-a opus utilizării unei directive pentru reglementarea muncii pe platforme online, temându-se că o astfel de legislație obligatorie ar oferi o soluție universală. Acest lucru poate deveni un obstacol în calea inovării și a investițiilor în crearea și dezvoltarea platformelor digitale în UE.

De asemenea, membrii grupului nu sunt de acord cu introducerea unei definiții juridice la nivelul UE a persoanelor care desfășoară activități salariate ori independente pe platforme, deoarece nu ar fi în măsură să respecte diversele modele utilizate în diferite țări sau să țină pasul cu evoluțiile dinamice de pe piețele forței de muncă. (ll)