Categoria „Agricultori”

This page is also available in

Categoria „Agricultori” are în prezent membri din partea Grupului Diversitate Europa și din partea Grupului „Angajatori”. Membrii acesteia sunt reprezentanți ai sectoarelor agricol, agroalimentar și silvic.

Misiunea ei este de a purta o amplă dezbatere deschisă privind poziția și orientarea politică a industriilor primare din UE. Mulți dintre membrii acestei categorii sunt reprezentanți ai organizațiilor de agricultori și proprietari de păduri. Aceștia urmăresc să ofere și să facă schimb de informații la zi cu privire la sectoarele specializate în care activează în țările lor de origine și să evidențieze și să analizeze diferitele condiții existente în cadrul acestora.

Categoria își propune, de asemenea, să își exprime opinia cu privire la principalele obiective ale politicii agricole și rurale a UE, în special în contextul reformelor politicii agricole comune. Acordând o mare importanță cooperării dintre organizațiile din sector în cadrul Comitetului însuși și încercând să sporească cooperarea dintre grupurile Comitetului, Categoria consideră, de asemenea, că este important să-și coreleze activitatea cu organizațiile de la nivelul UE și cu alte instituții ale UE.

Secretariatul Categoriei este asigurat de Grupul Diversitate Europa.