Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) - Related Publications and other work