Posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI) - Related Publications and other work