Jedno pytanie do...

W naszej sekcji „Jedno pytanie do...” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie dotyczące aktualnego tematu, który zajmuje lub powinien zajmować priorytetowe miejsce w europejskim kalendarium.

W naszym lipcowym wydaniu rozmawiamy z José Antonio Moreno Diazem, członkiem EKES-u i sprawozdawcą opinii w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet. Zapytaliśmy go o to, jakie działania mogłaby podjąć UE w celu zwalczania epidemii przemocy wobec kobiet i dziewcząt, którą określił jako formę terroryzmu powodującą każdego roku tysiące ofiar.