Bevordering van het gebruik van kunstmatige intelligentie in Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Door de groep Werkgevers van het EESC

Het aantal verschillende toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) en de mogelijkheden ervan zijn tegenwoordig schier oneindig, en veel bedrijven en burgers maken momenteel onbewust gebruik van op AI gebaseerde oplossingen. Nu dit soort innovatieve technologie steeds meer ingeburgerd raakt, zien micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s) zich genoodzaakt AI te gaan gebruiken om zich staande te houden te midden van hun huidige en toekomstige concurrenten. Toch zijn er nog allerlei obstakels die leiden tot grote verschillen tussen markten en/of tussen grote bedrijven en mkmo’s wat het gebruik van AI betreft. Een recente studie heeft licht geworpen op de mogelijkheden en uitdagingen van de invoering van AI in Europese mkmo’s.

Het gebruik van AI in Europese mkmo’s stuit op een aantal maatschappelijke en economische struikelblokken. De belangrijkste uitdagingen zijn: onvoldoende bewustzijn van de voordelen van AI bij de bedrijfsleiding en gebrek aan vaardigheden bij het huidige (technische) personeel, naast het gebrek aan of de ontoegankelijkheid van gegevens. Ook externe markomstandigheden, zoals te restrictieve of te ruimhartige wettelijke regelingen, belemmeren de succesvolle invoering van AI in mkmo’s.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de toepassing van AI in mkmo’s te stimuleren, worden in de studie onder meer de volgende beleidsmaatregelen gesuggereerd:

•   de werknemers van mkmo’s opleiden in het gebruik van AI, zodat zij over de nodige vaardigheden beschikken om concurrerend te blijven;
•   zorgen voor meer gecentraliseerde toegang tot open gegevens voor het trainen en ontwikkelen van AI-oplossingen, met aandacht voor de bescherming van gegevenseigendom en ‑controle;
•   het financiële instrumentarium van mkmo’s uitbreiden, zodat AI kan worden geïntegreerd in hun digitaliseringsproces;
•   een transparante eengemaakte markt voor AI-oplossingen tot stand brengen, om de risico’s te verkleinen en de overdraagbaarheid voor mkmo’s te vergroten.

De volledige studie is hier te vinden: https://europa.eu/!gy8h4C

De studie “Bevordering van het gebruik van kunstmatige intelligentie in Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen” werd uitgevoerd in opdracht van het EESC, op verzoek van de groep Werkgevers. De auteurs van de studie zijn SpaceTec Partners en UnternehmerTUM. (dv/kr)