Stimularea utilizării inteligenței artificiale în microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Europa

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Diversitatea și potențialul actual al aplicațiilor de IA sunt aproape nelimitate, iar multe întreprinderi și cetățeni utilizează în prezent, fără să știe, soluții bazate pe IA. Întrucât aceste tehnologii inovatoare devin din ce în ce mai răspândite, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (MIMM) trebuie să adopte IA pentru a-și menține poziția față de concurenții existenți și emergenți. Cu toate acestea, o serie de obstacole duc la apariția unui decalaj între piețe și/sau între marile corporații și MIMM-uri în ce privește adoptarea IA. Un studiu recent a scos în evidență oportunitățile și provocările pe care le prezintă adoptarea IA pentru MIMM-urile din Europa.

IA generează o serie de amenințări de natură societală și economică pentru MIMM-urile europene. Principalele provocări sunt sensibilizarea insuficientă cu privire la beneficiile IA la nivelul conducerii întreprinderilor și lipsa de competențe în rândul personalului (tehnic) existent, pe lângă lipsa sau inaccesibilitatea datelor. De asemenea, condițiile pieței externe, ca de exemplu cadrele juridice prea restrictive sau prea generale, împiedică adoptarea cu succes a tehnologiilor de IA de către MIMM-uri.

Pentru a depăși aceste provocări și a stimula adoptarea IA în MIMM-uri, studiul prezintă un set de instrumente destinat factorilor de decizie politică, care include următoarele măsuri:

•    sensibilizarea cu privire la IA și consolidarea competențelor necesare în rândul forței de muncă a MIMM-urilor pentru a menține competitivitatea
•    consolidarea accesului centralizat la datele deschise pentru a elabora și a dezvolta soluții bazate pe IA, protejând totodată proprietatea și controlul asupra datelor
•    extinderea instrumentelor financiare pentru MIMM-uri pentru a sprijini implementarea IA în cadrul efortului lor de a se digitaliza
•    asigurarea unei piețe unice transparente pentru soluțiile bazate pe IA cu scopul de a reduce riscurile și a crește transferabilitatea pentru MIMM-uri

Consultați studiul complet aici: https://europa.eu/!gy8h4C

Studiul intitulat „Stimularea utilizării inteligenței artificiale în microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din Europa” a fost comandat de CESE la solicitarea Grupului „Angajatori” din cadrul CESE. Autorii studiului sunt SpaceTec Partners și UnternehmerTUM. (dv/kr)