Dirbtinio intelekto naudojimo Europos labai mažose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse skatinimas

parengė EESRK Darbdavių grupė

Dabartinė DI programų įvairovė ir potencialas yra beveik neriboti, o daugybė įmonių ir piliečių šiuo metu nesąmoningai naudoja DI grindžiamus sprendimus. Kadangi šios novatoriškos technologijos tampa vis labiau paplitusios, labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (MMVĮ) turi pradėti naudoti DI, kad išlaikytų savo poziciją esamų ir naujų konkurentų atžvilgiu. Nepaisant to, yra keletas kliūčių, dėl kurių atsiranda DI taikymo atotrūkis tarp rinkų ir (arba) tarp didelių įmonių ir MMVĮ. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė DI diegimo galimybes ir problemas Europos MMVĮ.

DI kelia daugybę socialinių ir ekonominių grėsmių Europos MMVĮ. Pagrindinės problemos, be duomenų trūkumo ir jų neprieinamumo, yra nepakankamas įmonės vadovų supratimas apie DI teikiamą naudą ir esamų (techninių) darbuotojų įgūdžių stoka. Be to, išorinės rinkos sąlygos, pavyzdžiui, pernelyg ribojamosios arba per plačiai taikomos teisinės sistemos, trukdo MMVĮ sėkmingai taikyti DI technologijas.

Siekiant išspręsti šias problemas ir padidinti DI taikymą MMVĮ, tyrime pateikiamas priemonių rinkinys politikos formuotojams, kurį sudaro šios priemonės:

•    Švietimas DI klausimais ir MMVĮ darbuotojų būtinųjų įgūdžių ugdymas, kad jie išliktų konkurencingi
•    Centralizuotos prieigos prie atvirųjų duomenų gerinimas, kad būtų galima mokyti ir plėtoti DI sprendimus kartu apsaugant duomenų nuosavybę ir kontrolę
•    Finansinių priemonių MMVĮ plėtojimas, siekiant remti DI diegimą joms siekiant skaitmeninimo
•    Skaidrios bendrosios rinkos DI sprendimams užtikrinimas, siekiant sumažinti riziką ir padidinti perdavimą MMVĮ.

Visą tyrimą rasite čia: https://europa.eu/!gy8h4C

Tyrimą „Dirbtinio intelekto naudojimo Europos labai mažose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse skatinimas“ užsakė EESRK Darbdavių grupės prašymu. Tyrimo autoriai yra „SpaceTec Partners“ ir „UnternehmerTUM“. (dv/kr)