Tekoälyn käytön edistäminen Euroopan mikro- ja pk-yrityksissä

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Tekoälysovellusten monimuotoisuus ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat tätä nykyä lähes rajattomat, ja monet yritykset ja kansalaiset käyttävät tekoälypohjaisia ratkaisuja nykyään tietämättään. Koska nämä innovatiiviset teknologiat yleistyvät jatkuvasti, myös mikro- ja pk-yritysten on otettava tekoäly käyttöön säilyttääkseen asemansa nykyisiin ja uusiin kilpailijoihin nähden. Monien esteiden vuoksi käyttöönotossa on kuitenkin eroja eri markkinoiden välillä sekä suuryritysten ja mikro- ja pk-yritysten välillä. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa valotetaan, mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoälyn käyttöönotto tuo Euroopan mikro- ja pk-yrityksille.

Tekoäly aiheuttaa Euroopan mikro- ja pk-yrityksille joukon yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita. Suurimmat ongelmat ovat yritysjohdon riittämätön tietoisuus tekoälyn hyödyistä ja nykyisen (teknisen) henkilöstön puutteellinen osaaminen sekä se, ettei yrityksillä ole asianmukaista dataa tai mahdollisuuksia saada sitä käyttöönsä. Lisäksi ulkoiset markkinaolosuhteet, kuten liian rajoittavat tai väljät sääntelykehykset, hankaloittavat tekoälyteknologian käyttöönottoa mikro- ja pk-yrityksissä.

Jotta nämä haasteet saadaan selätettyä ja tekoälyn käyttöä voidaan edistää mikro- ja pk-yrityksissä, asiasta tehdyssä tutkimuksessa esitetään poliittisille päätöksentekijöille välineistöä, joka kattaa seuraavat toimenpiteet:

•    Toteutetaan tekoälyä koskevia valistus- ja koulutustoimia ja kehitetään tarvittavaa osaamista mikro- ja pk-yritysten henkilöstön keskuudessa kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
•    Parannetaan keskitettyä mahdollisuutta päästä käyttämään avointa dataa tekoälysovellusten kouluttamiseen ja kehittämiseen ja huolehditaan samalla datan omistusoikeuksista ja hallinnasta.
•    Lisätään mikro- ja pk-yrityksille tarkoitettuja rahoitusvälineitä, joilla tuetaan tekoälyn käyttöönottoa osana niiden digitalisoitumista.
•    Huolehditaan avoimista tekoälysovellusten sisämarkkinoista, jotta voidaan vähentää riskejä ja parantaa sovellusten siirrettävyyttä mikro- ja pk-yritysten kannalta.

Tutkimus on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa https://europa.eu/!gy8h4C.

ETSK on teettänyt tutkimuksen ”Boosting the use of Artificial Intelligence in Europe’s micro, small and medium-sized enterprises” (Tekoälyn käytön edistäminen Euroopan mikro- ja pk- yrityksissä) työnantajat-ryhmänsä pyynnöstä. Tutkimuksen ovat tehneet SpaceTec Partners ja UnternehmerTUM. (dv/kr)