FAQ

This page is also available in

In geval van twijfel geldt de Engelse versie van deze tekst

FAQ 2018


1.         Inschrijving en selectie

Ik wil deelnemen aan het evenement. Wat moet ik doen?

Scholen en/of docenten moeten vóór 24 november 2017 een inschrijvingsformulier invullen. Individuele studenten kunnen niet zichzelf inschrijven.

Hoeveel scholen kunnen deelnemen aan het evenement en hoe zullen deze worden geselecteerd?

In december 2017 zal worden geloot tussen de scholen die zich vóór de deadline hebben ingeschreven. Slechts één school per land wordt geselecteerd om deel te nemen aan het evenement in Brussel. De school krijgt tussen januari en februari 2018 een EESC-lid op bezoek. De deelnemende scholen zullen individueel op de hoogte worden gebracht en moeten de namen meedelen van de begeleidende leerkracht en de drie studenten die van 15 t/m 17 maart 2018 naar Brussel komen.

Over welk niveau van talenkennis moeten de leerlingen beschikken om deel te nemen aan de workshops?

Er is geen minimum niveau van talenkennis vereist. De geselecteerde leerlingen en hun leerkracht moeten echter in staat zijn zich uit te drukken in het Engels, om de communicatie en discussies tijdens het evenement te vergemakkelijken.

Hoe moeten scholen de studenten selecteren die naar Brussel komen?

Elke school is vrij om haar eigen selectiecriteria vast te stellen, maar deze moeten wel duidelijk, rechtvaardig en niet-discriminerend zijn. Met het oog op de gendergelijkheid zouden de geselecteerde studenten indien mogelijk minimaal één jongen en één meisje moeten tellen. De gebouwen van het EESC zijn volledig toegankelijk voor mensen met een handicap.

Hoe kan ik contact opnemen met de organisatoren van het evenement? Hoe wordt ik gecontacteerd als mijn school geselecteerd is?

U kunt contact opnemen met de organisatoren door een e-mail te sturen naar: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. De organisatoren zullen per e-mail contact opnemen met de scholen. U moet daarom een geldig e-mailadres vermelden op het inschrijvingsformulier, en regelmatig uw e-mail checken.

Mag mijn school meerdere aanvragen doen?

Nee, slechts één aanvraag is toegestaan. Scholen die meer dan één aanvraag indienen worden automatisch uitgesloten.


2.         Voorbereiding op het evenement

Hoe kunnen studenten en leerkrachten zich voorbereiden op het evenement?

De deelnemende scholen zullen tussen januari en februari 2018 bezoek krijgen van een EESC-lid om uit te leggen hoe het EESC werkt en welke rol de verschillende Europese instellingen spelen in het besluitvormingsproces (de reiskosten van het EESC-lid worden betaald door het Comité).

De scholen krijgen per e-mail de nodige documentatie opgestuurd, waaronder een werkdocument dat is bedoeld om de studenten voor te bereiden op de debatten in Brussel.


3.         Het evenement

Hoe lang duurt het evenement?

Het evenement vindt plaats op 15 en 16 maart 2018. De leerlingen zullen op donderdag 15 maart in Brussel aankomen en hebben dan de mogelijkheid elkaar die avond te ontmoeten. De volgende dag zullen zij met elkaar samenwerken en debatteren in werkgroepjes en plenaire vergaderingen. Op zaterdag 17 maart 2018 reizen zij terug naar huis.

Wie betaalt de reis- en verblijfskosten?

Het Comité regelt en betaalt de accommodatie in Brussel voor de leerlingen en hun leerkracht. Het zal tevens de reiskosten betalen voor de internationale luchtvaart/treinverbinding van hun thuisland naar Brussel (inclusief eventuele aansluitende vluchten of langeafstandtreinverbindingen), alsmede het vervoer van/naar het station of de luchthaven van Brussel en het hotel.

Organiseert en betaalt het EESC ook de reis naar en van het station of de luchthaven van vertrek in ons thuisland?

Nee, het EESC organiseert en betaalt of vergoed niet de reiskosten naar en van de luchthaven of het station van vertrek in het land van herkomst. Het EESC betaalt uitsluitend de internationale verbindingen naar/van Brussel (met inbegrip van aansluitende treinen en aansluitende vluchten, indien nodig).

Betaalt het EESC een nieuw ticket en extra hotelkosten als ik mijn trein/vliegtuig mis?

Als u uw trein of vlucht mist om een andere reden dan overmacht zal het EESC niet overgaan tot terugbetaling en/of vergoeding en het betaalt niet de kosten van de aankoop van nieuwe tickets, wijziging van bestaande tickets of aanvullende accommodatie- of verblijfkosten. Zorg ervoor dat u voldoende lange tijd vóór uw geplande vertrektijd aanwezig bent op het station/de luchthaven.

Kunnen scholen kiezen voor een specifiek hotel in Brussel?

Nee, het EESC zal contact opnemen met de geselecteerde scholen om een hotelaccommodatie voor te stellen.

Wat is de rol van de begeleidende leerkracht?

De begeleidende leerkracht is de persoon die zorgt voor de contacten tussen het EESC en deelnemers. Hij of zij zal ervoor zorgen dat alle deelnemers de nodige informatie en documentatie ontvangen, en is verantwoordelijk voor al het voorbereidende werk. Indien de leerkracht ziek wordt of om een andere reden niet in staat is het evenement bij te wonen, dient hij of zij te worden vervangen door een collega.

Wat is de rol van de begeleidende leerkracht tijdens het verblijf in Brussel?

De begeleidende leerkrachten spelen een belangrijke rol, aangezien zij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de studenten tijdens hun reis naar/van en verblijf in Brussel. Zij zullen tijdens het hele evenement aanwezig zijn en nemen deel aan alle activiteiten. Het is van belang dat zij zich kunnen uitdrukken in het Engels.

Kan een school meer dan één begeleidende leerkracht laten meegaan?

Het project voorziet in drie leerlingen, die worden vergezeld door één leerkracht. Het EESC zal daarom alleen de reis- en verblijfskosten voor drie leerlingen en één leerkracht per deelnemend land betalen.

Wat zijn de kledingvoorschriften?

Er zijn geen speciale kledingvoorschriften.

Downloads

YEYS 2018 FAQ