FAQ

This page is also available in

I tilfælde af tvivlsspørgsmål refereres der til den engelske version.

Ofte stillede spørgsmål 2018


1.        Tilmeldelse og udvælgelse

Jeg vil gerne tilmelde mig arrangementet. Hvad skal jeg gøre?

Skoler og/eller lærere skal udfylde en tilmeldingsblanket senest den 24. november 2017. Elever kan ikke tilmelde sig på egen hånd.

Hvor mange skoler kan deltage, og hvordan bliver de udvalgt?

Afgørelsen træffes ved lodtrækning i december 2017 blandt de skoler, som har tilmeldt sig inden fristen. Kun én skole fra hvert land udvælges til at deltage i arrangementet i Bruxelles. Skolen får også besøg af et EØSU-medlem i januar eller februar 2018. De deltagende skoler får direkte besked og skal fremsende navnet på den ledsagende lærer og de tre elever, der kommer til Bruxelles den 15.‑17. marts 2018.

Hvilket niveau af sprogkundskaber skal eleverne have for at deltage i workshopperne?

Der kræves intet minimumsniveau for sprogkundskaber. Dog bør de udvalgte elever og deres lærere kunne udtrykke sig på engelsk for at lette kommunikationen og drøftelserne under arrangementet.

Hvordan bør skolerne udvælge de elever, der skal med til Bruxelles?

Hver skole kan frit fastsætte deres egne udvælgelseskriterier, som skal være klare, rimelige og ikkediskriminerende. Med henblik på ligestilling bør der blandt de udvalgte elever om muligt være mindst én pige og én dreng. EØSU's bygninger er fuldt tilgængelige for personer med handicap.

Hvordan kan jeg kontakte arrangørerne for arrangementet? Hvordan bliver jeg kontaktet, hvis min skole bliver udvalgt?

Du kan kontakte arrangørerne ved at sende en e-mail til: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Arrangørerne kontakter skolerne pr. e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, der er anført på tilmeldingsblanketten, er gyldig, og du skal tjekke din e-mail regelmæssigt.

Kan min skole tilmelde sig mere end én gang?

Nej, kun én ansøgning er tilladt. Skoler, der tilmelder sig mere end én gang, vil automatisk blive udelukket.


2.         Forberedelser til arrangementet

Hvordan bør elever og lærere forberede sig til arrangementet?

Et medlem af EØSU besøger de deltagende skoler i januar eller februar 2018 for at forklare, hvordan EØSU fungerer, og hvilken rolle de forskellige europæiske institutioner spiller i beslutningsprocessen (EØSU-medlemmets rejseudgifter betales af EØSU).

Der vil desuden i god til blive tilsendt en række dokumenter pr. e-mail, som er nødvendige for forberedelsen, herunder et arbejdsdokument, som har til formål at gøre eleverne klar til drøftelserne i Bruxelles.


3.         Arrangementet

Hvor længe varer arrangementet?

Arrangementet afholdes den 15.-16. marts 2018. Eleverne ankommer til Bruxelles torsdag den 15. marts og har samme aften mulighed for at møde hinanden. Den følgende dag skal de arbejde sammen og debattere i arbejdsgrupper og på plenarforsamlinger. De rejser hjem lørdag den 17. marts 2018.

Hvem betaler for rejse- og indkvarteringsudgifter?

EØSU arrangerer og betaler for indkvartering i Bruxelles for eleverne og deres lærere. Det betaler også for rejseudgifterne til internationale fly- eller togforbindelser fra hjemlandet til Bruxelles (inkl. tilsluttende fly og/eller fjerntog, hvis nødvendigt) samt transport til/fra hotellet og Bruxelles' togstation eller lufthavn.

Arrangerer og betaler EØSU også for transport til/fra afrejselufthavn eller -station i vores hjemland?

Nej, EØSU arrangerer, betaler eller refunderer ikke rejseudgifter til/fra togstation/lufthavn i hjemlandet. EØSU betaler kun for internationale forbindelser til/fra Bruxelles (inkl. tilsluttende fly og/eller fjerntog, hvis nødvendigt).

Betaler EØSU for en ny billet og yderligere hoteludgifter, hvis jeg kommer for sent til mit tog/fly?

Hvis du af den ene eller anden årsag kommer for sent til dit tog eller fly (med undtagelse af force majeure), yder EØSU ikke refusion og/eller godtgørelse og dækker ikke udgifter til køb af nye billetter, ændring af eksisterende billetter eller yderligere indkvartering eller dagpenge. Vær sikker på, at du ankommer til stationen/lufthavnen i god tid forud for din planlagte afgang.

Kan skoler selv vælge et hotel i Bruxelles?

Nej, EØSU kontakter de udvalgte skoler og foreslår en plan for rejse og indkvartering.

Hvilken rolle spiller den ledsagende lærer?

Den ledsagende lærer fungerer som forbindelsesled mellem EØSU og deltagerne. Han eller hun skal sikre, at alle deltagere får den nødvendige information og dokumenter, og er ansvarlig for alt det forberedende arbejde. Hvis læreren bliver syg eller af anden årsag er ude af stand til at deltage i mødet, skal hans eller hendes plads overtages af en kollega.

Hvilken rolle spiller den ledsagende lærer under opholdet i Bruxelles?

Den ledsagende lærer spiller en central rolle, idet han eller hun bærer det fulde ansvar for eleverne, mens de rejser til/fra og opholder sig i Bruxelles. Læreren er til stede under hele arrangementet og deltager i alle aktiviteter. Det er vigtigt, at han/hun er i stand til at udtrykke sig på engelsk.

Kan en skole have mere end én ledsagende lærer?

Projektet omfatter tre elever med én ledsagende lærer. EØSU betaler derfor kun rejse- og indkvarteringsudgifter for tre elever og én lærer pr. deltagerland.

Hvad er dresscoden?

Der er ingen særlig dresscode.

 

Downloads

YEYS 2018 FAQ