FAQ

This page is also available in

Šaubu gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Bieži uzdotie jautājumi 2018


 

1.        Reģistrācija un atlase

Es vēlos reģistrēties pasākumam. Kas man jādara?

Skolām un/vai skolotājiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa līdz 2017. gada 24. novembrim. Skolēni nevar pieteikties paši.

Cik skolu var piedalīties, un kā tās tiks izraudzītas?

2017. gada decembrī notiks izloze starp skolām, kuras būs pieteikušās noteiktajā termiņā. Dalībai pasākumā Briselē tiks izraudzīta tikai viena skola no katras valsts. Laikā no 2018. gada janvāra līdz februārim attiecīgajā skolā viesosies arī kāds no EESK locekļiem. Skolas, kuras piedalīsies, saņems informāciju individuāli, un tām ir jāpaziņo tā skolotāja un triju skolēnu vārds un uzvārds, kuri 2018. gada 15.–17. martā ieradīsies Briselē.

Kādā līmenī jābūt skolēnu valodas zināšanām, lai piedalītos semināros?

Obligātais valodas zināšanu līmenis netiek prasīts. Tomēr izraudzītajiem skolēniem un viņu skolotājam ir jāspēj izteikties angļu valodā, lai tādējādi būtu vieglāk sazināties un diskutēt pasākuma laikā.

Kā skolām būtu jāizvēlas skolēni, kas ieradīsies Briselē?

Katra skola var brīvi noteikt savus atlases kritērijus, kuriem jābūt skaidriem, taisnīgiem un nediskriminējošiem. Dzimumu līdztiesības apsvērumu dēļ starp izraudzītajiem skolēniem būtu jāiekļauj vismaz viena meitene un viens zēns. EESK telpas ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti.

Kā es varu sazināties ar pasākuma organizatoriem? Kā notiks sazināšanās ar mani, ja būs izraudzīta mana skola?

Jūs varat sazināties ar organizatoriem pa e-pastu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Arī organizatori sazināsies ar skolu pa e-pastu. Tāpēc jums jānodrošina, ka pieteikuma veidlapā ievadītā e-pasta adrese ir derīga, un regulāri jāpārbauda savs e-pasts.

Vai mana skola drīkst reģistrēties vairāk nekā vienu reizi?

Nē, atļauts izmantot tikai vienu pieteikumu. Skolas, kuras reģistrējas vairāk nekā vienu reizi, tiks automātiski izslēgtas.


 

2.         Sagatavošanās pasākumam

Kā skolēniem un skolotājiem būtu jāgatavojas šim pasākumam?

Laikā no 2018. gada janvāra līdz februārim kāds no EESK locekļiem apmeklēs izvēlēto skolu, lai paskaidrotu, kā darbojas EESK un kāda ir dažādo Eiropas iestāžu loma lēmumu pieņemšanas procesā (EESK locekļa ceļa izdevumus sedz Komiteja).

Turklāt pa e-pastu tiks laikus nosūtīts sagatavošanās darbam nepieciešamo dokumentu kopums, tostarp darba dokuments skolēnu sagatavošanai diskusijām Briselē.


 

3.         Pasākums

Cik ilgi pasākums norisināsies?

Pasākums notiks 2018. gada 15. un 16. martā. Skolēni ieradīsies Briselē ceturtdien, 15. martā, un tās pašas dienas vakarā viņiem būs iespēja savstarpēji iepazīties. Nākamajā dienā viņiem būs jāsadarbojas un jāapspriežas darba grupās un plenārsēdēs. Viņi atgriezīsies mājās sestdien, 2018. gada 17. martā.

Kurš segs ceļa un uzturēšanās izdevumus?

EESK organizē un apmaksā skolēnu un viņu skolotāja uzturēšanos Briselē. Tā sedz arī ceļa izdevumus par starptautiskajiem lidojumiem / braucieniem ar vilcienu no mītnes valsts līdz Briselei un atpakaļ (arī par savienotajiem lidojumiem / savienotajiem braucieniem ar tālsatiksmes vilcienu, ja tādi ir nepieciešami), kā arī izdevumus par transportu no Briseles dzelzceļa stacijas vai lidostas uz viesnīcu un atpakaļ.

Vai EESK organizēs un apmaksās arī braucienu līdz izbraukšanas stacijai vai lidostai un atpakaļ mītnes valstī?

Nē, EESK neorganizēs, neapmaksās un neatlīdzinās ceļa izdevumus par braucienu uz lidostu/staciju un atpakaļ mītnes valstī. EESK apmaksās tikai starptautiskos savienojumus uz Briseli un atpakaļ (tostarp savienotos braucienus ar vilcienu un savienotos lidojumus, ja tādi ir nepieciešami).

Vai EESK apmaksās jaunu biļeti un papildu izdevumus par viesnīcu, ja es nokavēšu vilcienu/lidmašīnu?

Ja jūs nokavējat vilcienu vai lidmašīnu citu iemeslu, nevis force majeure apstākļu dēļ, EESK nepiešķir nekādu atlīdzību un/vai kompensāciju un nesedz jaunu biļešu iegādes, maršruta maiņas, papildu izmitināšanas vai uzturēšanās izmaksas. Lūdzu, pirms plānotās izbraukšanas/izlidošanas nodrošiniet savlaicīgu ierašanos stacijā/lidostā.

Vai skolas var izvēlēties konkrētu viesnīcu Briselē?

Nē, EESK sazināsies ar izraudzītajām skolām un piedāvās organizēt ceļojumu un uzturēšanos.

Kāds ir pavadošā skolotāja uzdevums?

Pavadošais skolotājs ir persona, kas nodrošina kontaktus starp EESK un dalībniekiem. Viņš nodrošina, ka visi dalībnieki saņem nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī būs atbildīgs par visu sagatavošanās darbu. Ja skolotājs saslimst vai nevar piedalīties pasākumā citu iemeslu dēļ, viņš ir jāaizstāj ar kolēģi.

Kāds ir pavadošā skolotāja uzdevums, uzturoties Briselē?

Pavadošo skolotāju svarīgais uzdevums ir uzņemties pilnu atbildību par skolēniem viņu ceļojuma laikā uz Briseli un atpakaļ, kā arī uzturoties Briselē. Viņi būs klātesoši visā pasākuma laikā un piedalīsies visās darbībās. Ir svarīgi, lai viņi spētu izteikties angļu valodā.

Vai skola var nosūtīt vairāk nekā vienu pavadošo skolotāju?

Projektā ir paredzēts, ka trīs skolēnus pavada viens skolotājs. Tādēļ EESK segs ceļa un uzturēšanās izdevumus tikai trim skolēniem un vienam skolotājam no katras valsts.

Kādi ir noteikumi attiecībā uz apģērbu?

Attiecībā uz apģērbu nav īpašu noteikumu.

Downloads

YEYS 2018 FAQ