FAQ

This page is also available in

În caz de dubiu, textul în limba engleză prevalează asupra celorlalte versiuni lingvistice.

Întrebări frecvente 2018


1.        Înscrierea și selecția

Care este procedura de urmat pentru înscrierea la această manifestare?

Școlile și/sau profesorii trebuie să completeze un formular de înscriere până la data de 24 noiembrie 2017. Elevii nu se pot înscrie individual.

Câte școli vor putea participa la acest exercițiu și cum vor fi selectate?

Școlile participante vor fi selectate în decembrie 2017, prin tragere la sorți, din rândul școlilor care s˗au înscris în termenul prevăzut. O singură școală din fiecare țară va fi selectată pentru a participa la manifestarea organizată la Bruxelles. Școala va primi, de asemenea, o vizită din partea unui membru al CESE, în perioada ianuarie-februarie 2018. Școlile participante vor fi informate în mod individual și vor trebui să comunice numele profesorului însoțitor și ale celor trei elevi care se vor deplasa la Bruxelles, în perioada 15-17 martie 2018.

Ce nivel de cunoștințe lingvistice trebuie să aibă elevii pentru a lua parte la atelierele organizate în cadrul manifestării?

Nu se impune un nivel minim de cunoștințe lingvistice. Cu toate acestea, elevii selectați și profesorul lor trebuie să fie capabili să se exprime în limba engleză, pentru a se înlesni comunicarea și dezbaterile în cadrul manifestării.

Cum ar trebui școlile să selecteze elevii care se vor deplasa la Bruxelles?

Fiecare școală este liberă să-și stabilească propriile criterii de selecție, care trebuie să fie clare, echitabile și nediscriminatorii. Din motive de egalitate de gen, în măsura posibilului, fiecare grup de elevi selectați ar trebui să includă cel puțin o fată și un băiat. Sediul CESE este accesibil în integralitate persoanelor cu handicap.

Cum pot fi contactați organizatorii evenimentului? Cum vor fi contactate școlile selecționate?

Organizatorii pot fi contactați prin e-mail, la adresa: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Școlile selecționate vor fi contactate de organizatori prin e-mail. Prin urmare, este important ca adresa de e-mail menționată pe formularul de înscriere să fie validă. Școlile trebuie să-și citească e-mailurile cu regularitate.

Aceeași școală se poate înscrie de mai multe ori?

Nu, fiecare școală poate trimite o singură candidatură. Școlile care se înscriu de mai multe ori vor fi excluse în mod automat.


2.         Pregătiri pentru manifestare

Cum ar trebui elevii și profesorii să se pregătească pentru manifestare?

În perioada ianuarie - februarie 2018, un membru al CESE va vizita școlile participante pentru a explica modul de funcționare a Comitetului și rolul diferitelor instituții europene în procesul de luare a deciziilor (cheltuielile de călătorie ale membrului CESE vor fi acoperite de către Comitet).

Mai mult, în timp util vor fi trimise prin e-mail o serie de documente necesare pentru pregătirea participanților; printre acestea se va număra un document de lucru menit să pregătească elevii pentru dezbaterile de la Bruxelles.


3.         Manifestarea

Cât timp va dura manifestarea?

Manifestarea va avea loc în perioada 15-16 martie 2018. Elevii vor sosi la Bruxelles joi, 15 martie, și vor avea ocazia de a face cunoștință cu ceilalți participanți în aceeași seară. În ziua următoare, ei vor trebui să interacționeze și să participe la dezbateri în cadrul unor grupuri de lucru și al unor sesiuni plenare. Elevii se vor întoarce acasă sâmbătă, 17 martie 2018.

Cine va acoperi costurile de călătorie și de cazare?

CESE va organiza și va plăti cazarea la Bruxelles pentru elevi și profesorii care îi însoțesc. De asemenea, CESE va suporta cheltuielile de deplasare cu avionul/trenul din țara acestora de origine până la Bruxelles (inclusiv zborurile/trenurile de legătură, în cazul deplasărilor pe distanțe lungi), precum și transportul dus-întors între gara sau aeroportul din Bruxelles și hotel.

CESE va efectua rezervările și va plăti și deplasarea către/de la gara sau aeroportul de plecare din țara de origine a participanților?

Nu, CESE nu va organiza, plăti sau rambursa cheltuielile de deplasare către/de la gara sau aeroportul de plecare din țara de origine a participanților. CESE va plăti doar călătoria internațională către/de la Bruxelles (inclusiv trenurile de legătură și zborurile de legătură, dacă este cazul).

CESE va acoperi costul unui nou bilet și cheltuielile de cazare suplimentare în cazul în care participanții pierd trenul/zborul?

Cu excepția cazurilor de forță majoră, în situația în care participanții pierd trenul sau avionul, CESE nu va acorda nicio rambursare și/sau indemnizație și nu va acoperi nici costurile legate de achiziționarea de noi bilete sau de schimbarea itinerariului, nici cheltuielile suplimentare de cazare sau de ședere. Este important ca participanții să se asigure că ajung la gară/aeroport cu suficient de mult timp înainte de ora de plecare prevăzută.

Școlile pot alege un hotel anume din Bruxelles?

Nu, CESE va contacta școlile selectate și le va propune o modalitate de organizare a deplasării și a cazării.

Care este rolul profesorului însoțitor?

Profesorul însoțitor este persoana de legătură între CESE și participanți. Acesta se va asigura că toți participanții primesc informațiile și documentația necesare și va fi responsabil pentru toată activitatea de pregătire. În cazul în care acesta se îmbolnăvește sau, din orice alt motiv, nu este în măsură să participe la manifestare, trebuie să fie înlocuit de un coleg.

Care este rolul profesorului însoțitor în timpul șederii la Bruxelles?

Profesorul însoțitor va juca un rol esențial, asumându-și întreaga responsabilitate pentru elevi în timpul călătoriei către/de la Bruxelles și al șederii. Acesta va fi prezent pe parcursul manifestării și va lua parte la toate activitățile. Este important ca el să fie în măsură să se exprime în limba engleză.

O școală poate avea mai mult de un profesor însoțitor?

Proiectul prevede ca cei trei elevi din partea fiecărei școli participante să fie însoțiți de câte un profesor. Prin urmare, CESE va suporta costurile de călătorie și de cazare numai pentru trei elevi și un profesor din fiecare țară participantă.

Ce este codul vestimentar?

Nu există un cod vestimentar anume.

_____________

Downloads

YEYS 2018 FAQ