FAQ

This page is also available in

I tveksamma fall ska den engelska versionen ha företräde

Frågor och svar 2018

1.        Registrering och urval

Jag skulle vilja anmäla mig till evenemanget. Vad ska jag göra?

Skolor och/eller lärare måste fylla i ett anmälningsformulär senast den 24 november 2017. Elever får inte anmäla sig själva.

Hur många skolor kommer att kunna delta i evenemanget och hur kommer de att väljas ut?

Lottdragning sker i december 2017 mellan de skolor som har anmält sig inom den fastställda tidsfristen. Endast en skola per land kommer att väljas ut för att delta i evenemanget i Bryssel. Skolan kommer också att få ta emot ett besök av en EESK-ledamot mellan januari och februari 2018. De skolor som deltar kommer att informeras enskilt och ska lämna in namnet på den medföljande läraren och de tre elever som kommer att resa till Bryssel den 15–17 mars 2018.

Vilken nivå på språkkunskaper måste eleverna ha för att delta i workshopparna?

Ingen lägsta nivå på språkkunskaper krävs. De utvalda eleverna och deras lärare måste emellertid kunna uttrycka sig på engelska för att underlätta kommunikationen och diskussionen under evenemanget.

Hur bör skolan välja ut de elever som kommer att resa till Bryssel?

Varje skola är fri att fastställa sina egna urvalskriterier, som måste vara tydliga, rättvisa och icke-diskriminerande. Av jämställdhetsskäl bör de utvalda eleverna om möjligt inbegripa minst en flicka och en pojke. EESK:s lokaler är fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Hur kan jag kontakta arrangörerna av detta evenemang? Hur kommer jag att kontaktas om min skola väljs ut?

Du kan kontakta arrangörerna genom att skicka e-post till: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Arrangörerna kommer att ta kontakt med skolan per e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som anges på anmälningsformuläret är giltig och kontrollera din e-post regelbundet.

Får min skola anmäla sig mer än en gång?

Nej, endast en ansökan är tillåten. Skolor som ansöker mer än en gång kommer automatiskt att uteslutas.


2.         Förberedelser inför evenemanget

Hur kan eleverna och lärarna förbereda sig för evenemanget?

En EESK-ledamot kommer att besöka de deltagande skolorna mellan januari och februari 2018 för att förklara hur EESK arbetar och vilken roll de olika EU-institutionerna har i beslutsprocessen (EESK-ledamöternas reskostnader kommer att betalas av kommittén).

Därutöver kommer ett antal dokument som krävs för förberedelserna att skickas per e-post i god tid, bland annat ett arbetsdokument som syftar till att förbereda eleverna för diskussionerna i Bryssel.


3.         Evenemanget

Hur lång tid kommer evenemanget att ta?

Evenemanget äger rum den 15–16 mars 2018. Eleverna anländer till Bryssel torsdagen den 15 mars och kommer att få tillfälle att träffa varandra på kvällen. Följande dag kommer de att arbeta och diskutera tillsammans i arbetsgrupper och plenarsessioner. Eleverna återvänder hem lördagen den 17 mars 2018.

Vem står för resa och logi?

EESK kommer att boka hotell och betala hotellvistelsen i Bryssel för eleverna och deras lärare. EESK kommer också att betala reskostnaderna för internationell flyg- eller tågresa från hemlandet till Bryssel (vid behov även anslutande flyg och längre resor med anslutande tåg) samt transporterna från/till Bryssels järnvägsstation eller flygplats och hotellet.

Kommer EESK också att anordna och betala för resor till/från den station eller flygplats från vilken utresan sker i hemlandet?

Nej, EESK kommer inte att anordna, betala eller ersätta kostnader för resor till och från flygplatsen/järnvägsstationen i hemlandet. EESK kommer endast att betala den internationella förbindelsen till/från Bryssel (vid behov även anslutande tåg och flyg).

Kommer EESK att betala för en ny biljett och extra hotellkostnader om jag missar mitt tåg/flyg?

Om du missar tåget eller flyget av något annat skäl än force majeure kommer EESK inte att bevilja återbetalning och/eller kompensation och kommer inte att täcka kostnader för inköp av nya biljetter, ombokning av befintliga biljetter eller ytterligare logi eller uppehälle. Se till att vara på stationen eller flygplatsen i god tid före planerad avresa.

Kan skolan välja ett visst hotell i Bryssel?

Nej, EESK kommer att kontakta de utvalda skolorna och föreslå rese- och inkvarteringsarrangemang.

Vilken roll har den medföljande läraren?

Den medföljande läraren är den person som kommer att sköta kontakterna mellan EESK och deltagarna. Han eller hon ska se till att alla deltagare får den information och dokumentation de behöver och ansvara för det förberedande arbetet. Om läraren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan delta vid evenemanget måste han eller hon ersättas av en kollega.

Vilken roll har den medföljande läraren under tiden i Bryssel?

Den medföljande lärare kommer att spela en viktig roll och ha fullt ansvar för eleverna när de reser till/från och vistas i Bryssel. De kommer att närvara under hela evenemanget och delta i alla aktiviteter. Det är viktigt att de kan uttrycka sig på engelska.

Kan en skola ha mer än en medföljande lärare?

Enligt bestämmelserna ska de tre eleverna ledsagas av en lärare. EESK kommer därför att betala kostnader för resa och logi endast för tre elever och en lärare per deltagande land.

Vad är klädkoden?

Det finns ingen särskild klädkod.

Downloads

YEYS 2018 FAQ