Transatlantiskās attiecības

This page is also available in

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas tādas vērtības kā demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības intereses. ASV un Kanāda ir divi no galvenajiem ES tirdzniecības partneriem, un tās ir partneri arī starptautiskās tiesiskās kārtības veidošanā. Mūsdienās transatlantiskās attiecības norisinās jaunā vidē un saskaras ar aizvien lielākām problēmām. EESK uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana šajās attiecībās ir garantija, ka transatlantiskās attiecības spēs reaģēt uz sabiedrības vēlmēm un efektīvi palīdzēs veidot abpusēji izdevīgu sadarbību.

ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) un Stratēģiskās partnerības nolīgums tika parakstīti 2016. gada 30. oktobrī. EESK centīsies šo nolīgumu īstenošanā pastāvīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Sarunas par ES un ASV transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) šobrīd ir apstājušās. Tomēr TTIP sarunas palīdzēja nostiprināt ES un ASV pilsoniskās sabiedrības savstarpējās saiknes un formulēt pilsoniskās sabiedrības viedokli par to, kādām vajadzētu būt turpmākajām ES un ASV tirdzniecības attiecībām. Šos sasniegumus nedrīkst pazaudēt. Transatlantiskās koordinācijas komiteja izveidota 2014. gada septembrī, un tās uzdevums ir uzraudzīt transatlantiskās saiknes ar pilsonisko sabiedrību, kā arī nodrošināt regulāru dialogu un apspriešanos par jautājumiem, kas saistīti ar attiecībām ar ASV un Kanādu.

Displaying 21 - 26 of 26

Pages

Publication
4 pages

This publication provides a summary of the discussion entitled "Trading up for a stronger EU27. Free trade of the future – the social partners' perspective" which was held in Sopot (Poland) on 28 September 2017. The conference was organised by the Employers' Group of the European Economic and Social Committee in the framework of the European Forum for New Ideas.

Published in: 
2017
Publication
Thematic paper
4 pages

The business sector in Europe believes a deep and comprehensive Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) can further enhance this economic relationship and ensure that everyone enjoys the benefits of trade and investment ties more fully.

The document is a summary of the discussion on the Impact of the TTIP in Malta, which took place in Valletta, Malta on 9 March 2015. The meeting was organised together with the Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry.

Published in: 
2015
Publication
Thematic paper
4 pages

The Transatlantic Trade and Investment Partnership is the biggest and most ambitious free trade agreement currently being negotiated by the European Union. Economists believe that an agreement with the USA will be advantageous for both the European Union and the USA, and the negative effects of trade liberalisation will be insignificant. This publication is a summary of the debate on "What development opportunities does the TTIP bring to Europe?" that was held in Sopot on 2 October 2014 as part of the European Forum for New Ideas.

Published in: 
2014
Novembris 2014
Newsletter

Publication prepared for the TTIP Roundtable, organised by the Employers' Group on 16 December. The representatives of business from Europe and US present their views on Transatlantic Trade and Investement Partnership.

 

Downloads: 

What does business expect from TTIP

Pages