Transatlantiskās attiecības

This page is also available in

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas tādas vērtības kā demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības intereses. ASV un Kanāda ir divi no galvenajiem ES tirdzniecības partneriem, un tās ir partneri arī starptautiskās tiesiskās kārtības veidošanā. Mūsdienās transatlantiskās attiecības norisinās jaunā vidē un saskaras ar aizvien lielākām problēmām. EESK uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana šajās attiecībās ir garantija, ka transatlantiskās attiecības spēs reaģēt uz sabiedrības vēlmēm un efektīvi palīdzēs veidot abpusēji izdevīgu sadarbību.

ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) un Stratēģiskās partnerības nolīgums tika parakstīti 2016. gada 30. oktobrī. EESK centīsies šo nolīgumu īstenošanā pastāvīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Sarunas par ES un ASV transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) šobrīd ir apstājušās. Tomēr TTIP sarunas palīdzēja nostiprināt ES un ASV pilsoniskās sabiedrības savstarpējās saiknes un formulēt pilsoniskās sabiedrības viedokli par to, kādām vajadzētu būt turpmākajām ES un ASV tirdzniecības attiecībām. Šos sasniegumus nedrīkst pazaudēt. Transatlantiskās koordinācijas komiteja izveidota 2014. gada septembrī, un tās uzdevums ir uzraudzīt transatlantiskās saiknes ar pilsonisko sabiedrību, kā arī nodrošināt regulāru dialogu un apspriešanos par jautājumiem, kas saistīti ar attiecībām ar ASV un Kanādu.

Displaying 1 - 3 of 3
Event

The meeting of the European Economic and Social Committee's (EESC) External Relations Section on Transatlantic relations will take place on 17 November 2021 from 10h30- 17h00. It will be presided and moderated by the President of the External Relations Section, Mr. Dimitris Dimitriadis.

17/11/2021
REX Section picture
Event

The EESC Employers' Group is organising a seminar on "Strengthening European Growth and Competitiveness: Proactive Trade Agenda – NOW!" taking place on 26 October in Helsinki and jointly organized with the Confederation of Finnish Industries and the International Chamber of Commerce, ICC Finland.

Trade and Investment are hugely important for the EU: 1 in 7 EU jobs depend on exports. The EU cannot risk falling behind in the global race to build a wide and ambitious network of free trade agreements. The signing of the Trans Pacific Partnership (TPP) agreement (involving 12 countries and 40% of world GDP) is a timely reminder of this. This seminar, which will be attended by many of our Members together with Finnish employers and entrepreneurs, politicians and academics aims to examine how to best contribute positively to the debate as trade agreements (TTIP - TISA - CETA - EU-JAPAN) increasingly become a top political issue.

26/10/2016
Event

In the light of the ongoing EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations, the European Economic and Social Committee (EESC) is drafting an own-initiative opinion on "The position of the EESC on specific key issues of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations". In this framework, the EESC is organising a public hearing, to be held at the Committee premises on 30 June 2016, beginning at 9 a.m.

30/06/2016