Transatlantiskās attiecības

This page is also available in:

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas tādas vērtības kā demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības intereses. ASV un Kanāda ir divi no galvenajiem ES tirdzniecības partneriem, un tās ir partneri arī starptautiskās tiesiskās kārtības veidošanā. Mūsdienās transatlantiskās attiecības norisinās jaunā vidē un saskaras ar aizvien lielākām problēmām. EESK uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana šajās attiecībās ir garantija, ka transatlantiskās attiecības spēs reaģēt uz sabiedrības vēlmēm un efektīvi palīdzēs veidot abpusēji izdevīgu sadarbību.

ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) un Stratēģiskās partnerības nolīgums tika parakstīti 2016. gada 30. oktobrī. EESK centīsies šo nolīgumu īstenošanā pastāvīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Sarunas par ES un ASV transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) šobrīd ir apstājušās. Tomēr TTIP sarunas palīdzēja nostiprināt ES un ASV pilsoniskās sabiedrības savstarpējās saiknes un formulēt pilsoniskās sabiedrības viedokli par to, kādām vajadzētu būt turpmākajām ES un ASV tirdzniecības attiecībām. Šos sasniegumus nedrīkst pazaudēt. Transatlantiskās koordinācijas komiteja izveidota 2014. gada septembrī, un tās uzdevums ir uzraudzīt transatlantiskās saiknes ar pilsonisko sabiedrību, kā arī nodrošināt regulāru dialogu un apspriešanos par jautājumiem, kas saistīti ar attiecībām ar ASV un Kanādu.

Displaying 1 - 1 of 1
Displaying 1 - 1 of 1