Vidaus rinkos stiprinimas taikant vienodą skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą

Tiriamojoje nuomonėje EESRK pabrėžia suderintų Europos teisės aktų, kuriais nustatomi skaitmeninių paslaugų įmonėms taikomi mokesčių tarifai, svarbą. Tokiu būdu bus sukurta augimui palanki verslo aplinka, tai bus naudinga vidaus rinkai ir tuo pat metu bus išvengta spragų, kurių atsirastų dėl atskirų nacionalinių iniciatyvų. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Čekijos prašymu parengtoje Komiteto nuomonėje teigiama, kad bet kokiomis naujomis taisyklėmis reikia vengti dvigubo apmokestinimo ir kaip įmanoma sumažinti įmonių patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas.

Nors ES gali atlikti vadovaujamąjį vaidmenį nustatant skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo taisykles, ji turėtų laikytis EBPO ir G20 pasiekto tarptautinio susitarimo. Šiuo klausimu pranešėjas Benjamin Rizzo nurodė: „ES reikia kaip įmanoma greičiau įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir G20 mokesčių bazės erozijos ir perkėlimo (BEPS) įtraukios sistemos 1 ir 2 ramsčius. Tai padės pasiekti aukštą suderinamumo su tarptautiniu susitarimu, dėl kurio derėsis EBPO / G20, lygį.“ Bendrapranešėjis Petru Dandea pridūrė: „EESRK pabrėžia, kad svarbu tinkamai parengti tarptautinius skaitmeninius įmonių mokesčių įstatymus siekiant užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir vengimui, taip pat sukurti teisingą, stabilią ir pažangią mokesčių sistemą“. (tk)