Snažnije unutarnje tržište zahvaljujući jedinstvenom oporezivanju digitalnog gospodarstva

U razmatračkom mišljenju EGSO ustraje na važnosti usklađenog europskog zakonodavstva kojim se utvrđuju porezne stope za poduzeća koja pružaju digitalne usluge. Takvo zakonodavstvo osigurat će poslovno okruženje koje pogoduje rastu i koristiti unutarnjem tržištu. Istodobno, izbjeći će se nedostaci do kojih bi došlo zbog zasebnih nacionalnih inicijativa. U mišljenju Odbora, izrađenom na zahtjev češkog predsjedništva Vijeća Europske unije, navodi se da se svim novim pravilima mora izbjegavati dvostruko oporezivanje i da se troškovi usklađivanja za poduzeća moraju svesti na najmanju moguću mjeru.

EU može imati vodeću ulogu u utvrđivanju pravila za oporezivanje digitalnog gospodarstva, ali bi trebao poštovati međunarodni sporazum koji su postigli OECD i skupina G-20. U vezi s time izvjestitelj Benjamin Rizzo izjavio je: „Čim to bude moguće, unutar EU-a moraju se provesti i prvi i drugi stup Uključivog okvira OECD-a o smanjenju porezne osnovice i premještanju dobiti. Time će se pomoći postizanju visokog stupnja usklađenosti s međunarodnim sporazumom o kojem će pregovarati OECD i skupina G-20.” Suizvjestitelj Petru Dandea dodao je: „EGSO naglašava da su pravilno osmišljeni međunarodni porezni zakoni o digitalnim poduzećima ključni u sprečavanju utaje poreza i praksi izbjegavanja plaćanja poreza, kao i u osmišljavanju pravednog, stabilnog i progresivnog sustava oporezivanja.” (tk)