Energetikos pertvarka: ES reikia didinti greitį

Neseniai priimtoje nuomonėje EESRK pareiškė, kad norint pasiekti 2050 m. ES energetikos ir klimato tikslus, reikia daug spartesnės pertvarkos kuriant energetikos sąjungą, tačiau perspėjo, jog pavojinga nepaisyti socialinės ir ekonominės situacijos atskirose valstybėse narėse.

Komiteto teigimu, jeigu nebus atsižvelgta į socialines ir ekonomines sąlygas skirtingose valstybėse narėse, visuomenei gali būti sunku pritarti investicijoms ir reformoms, kuriomis skatinama energetikos pertvarka.

Lutz Ribbe parengtoje ir kovo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK išdėstė savo poziciją dėl 2020 m. energetikos sąjungos būklės ataskaitų ir nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų vertinimo, sakydamas, kad nors 2020 m. energetikos ir klimato srities tikslai iš esmės buvo įgyvendinti, tai negali kelti pasitenkinimo.

Ateinančių 30 metų, pradedant 2020-aisiais, tikslai turi būti daug platesnio užmojo ir energetikos sąjungoje didžiausias dėmesys iš tiesų turi būti skiriamas piliečiams.

L. Ribbe pareiškė: „Energetikos pertvarkai pavojų keltų tai, jeigu politikai žadėtų, kad joje galės dalyvauti didelė visuomenės dalis, tačiau iš tikrųjų rimtai nevertintų šio pažado ir jo netesėtų.“ (mp)