Miguel Ángel Cabra de Luna, član EGSO-ove Skupine organizacija civilnog društva

EGSO u svojem novom mišljenju iznosi niz prijedloga o tome kako najbolje odgovoriti na sve hitniji izazov koji donosi snažan porast broja starijih osoba u Europi.

Prema posljednjim podacima i predviđanjima očekuje se da će se broj osoba starijih od 65 godina u Europi između 2019. i 2050. povećati za 44,7 %. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je da je starenje stanovništva strateški izazov za EU i da se dugoročna skrb za starije mora reformirati i poboljšati. Sada kad je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila kraj izvanredne situacije uzrokovane pandemijom, a EU raspravlja o novoj strategiji o starenju, idealno je vrijeme za razmišljanje o posljedicama koje je pandemija imala za starije stanovništvo.

U mišljenju „Ususret novom modelu skrbi za starije osobe: pouke iz pandemije COVID-a 19”, za koje sam bio izvjestitelj, EGSO je već u siječnju 2022. naglasio hitnost prelaska na novi model i promjenu načina na koji ulažemo u skrb o starijim osobama i iznio nekoliko preporuka. Odbor ova pitanja dalje razvija u novom mišljenju o kojem će se glasati na plenarnoj sjednici u srpnju.

U njemu se naglašava da je potrebno usvojiti novu europsku strategiju za starije osobe kako bi se zaštitila njihova prava i osiguralo njihovo puno sudjelovanje u društvenom i gospodarskom životu. Također se predlaže osnivanje europske agencije za starije osobe, proglašenje europske godine starijih osoba, usvajanje konvencije UN-a o pravima starijih osoba te ažuriranje ili donošenje zakonâ o potpori starijim osobama i zaštiti njihove autonomije. Skrećemo pozornost i na potrebu izdvajanja više sredstava i univerzalnog pristupa skrbi, ali i razvoja inovativnih tehnologija i s njima povezanog osposobljavanja kojima se promiču autonomija i skrb, te mjera za osiguravanje odgovarajuće obuke za njegovatelje.

Važno je da se pri osmišljavanju europskih politika vodi računa o starijim osobama te da se njima i članovima njihovih obitelji osigura pristupačna i kvalitetna dugoročna skrb, a time i autonomija, kvalitetan život i dostojanstvo. Pritom je važno da se poodmakla dob i starije osobe ne promatraju kao teret ili izdatak za društvo, već kao potencijalna društvena i gospodarska dobrobit koju ćemo moći iskoristiti ako se osigura bolje aktivno uključivanje starijih osoba.

EGSO će nastaviti doprinositi ovoj temi svojim idejama i prijedlozima. Njegovi članovi i članice smatraju da bi to trebalo biti među prioritetnim temama s obzirom na izbore za Europski parlament 2024. U pitanju je vjerodostojnost europskog socijalnog modela, posebice u Europi, koja stari brže od bilo koje druge regije na našem planetu.