Miguel Ángel Cabra de Luna, membru al Grupului „Organizații ale societății civile”

Un nou aviz CESE prezintă o serie de propuneri politice privind cel mai bun răspuns la o provocare în creștere: numărul din ce în ce mai mare de persoane în vârstă în Europa.

Potrivit unor date și previziuni recente, se așteaptă ca numărul persoanelor de peste 65 de ani din Europa să crească cu 44,7 % între 2019 și 2050. Pandemia de COVID-19 a evidențiat provocarea strategică pe care îmbătrânirea populației o reprezintă pentru UE și necesitatea de a reforma și de a îmbunătăți îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă. Așadar, dat fiind că Organizația Mondială a Sănătății a declarat că am ieșit din situația de urgență legată de pandemia de COVID-19 și că UE se află într-un proces de dezbatere legată de o nouă strategie privind îmbătrânirea, este momentul perfect să reflectăm la efectele pe care pandemia le-a avut asupra populației în vârstă.

În avizul său „Către un nou model de îngrijire pentru persoanele în vârstă: învățăminte desprinse din pandemia de COVID 19”, al cărui raportor am fost, CESE sublinia deja, în ianuarie 2022, necesitatea urgentă a unei schimbări de paradigmă și a unei schimbări în modul în care investim în îngrijirea destinată persoanelor în vârstă, făcând mai multe recomandări. Un nou aviz, care va fi supus la vot în sesiunea plenară a CESE din iulie, detaliază aceste aspecte.

Avizul subliniază necesitatea adoptării unei noi strategii europene privind persoanele în vârstă, menită să le protejeze drepturile și să le asigure participarea deplină în societate și economie. De asemenea, propune crearea unei agenții europene pentru persoanele în vârstă, instituirea unui an european al persoanelor în vârstă, adoptarea unei convenții a ONU privind drepturile persoanelor în vârstă și actualizarea sau stabilirea de legi privind sprijinirea persoanelor în vârstă și protejarea autonomiei acestora. În plus, subliniem necesitatea unei finanțări mai substanțiale și a accesului universal la îngrijire, precum și a dezvoltării și formării în domeniul tehnologiilor inovatoare care promovează autonomia și îngrijirea, precum și a măsurilor prin care să se asigure pregătirea adecvată a îngrijitorilor.

Este important să se ia în considerare persoanele în vârstă în politicile europene și să se asigure îngrijire pe termen lung accesibilă și de calitate a acestora și a familiilor lor, pentru a le asigura autonomia, bunăstarea și demnitatea. De asemenea, este important ca abordarea chestiunilor legate de îmbătrânire și persoanele în vârstă să nu fie privită ca o povară sau o cheltuială pentru societate, ci mai curând ca o parte a beneficiilor sociale și economice care vor fi obținute prin asigurarea unei incluziuni mai active a persoanelor în vârstă.

CESE contribuie în continuare cu idei și propuneri în acest sens. Membrii săi consideră că ar trebui să fie un subiect prioritar în vederea alegerilor europene din 2024. Este în joc credibilitatea modelului social european, în special într-o Europă care îmbătrânește mai repede decât orice altă regiune de pe planetă.