TGV/E7: Euroopan nuorten teemavuosi 2022: Ensi töiksi nuorille enemmän sananvaltaa ilmastotoimissa

Kun Euroopan nuorison teemavuosi 2022 nyt alkaa, kysyimme kolmelta johtohahmolta, mitä he odottavat tältä vuodelta eniten. He olivat kaikki sitä mieltä, että nuorille varattu paikka pöydässä, missä aikuiset tekevät ilmastokysymyksiä koskevia ratkaisevia päätöksiä, olisi todellinen merkki menestyksestä. Euroopan nuorison teemavuosi ei saa epäonnistua tässä, totesi Adélaïde Charlier, eräs Koululakko ilmaston puolesta -liikkeen kärkihahmoista. ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan ja ympäristöasioista vastaava Euroopan komission jäsen Virginijus Sinkevicãius antoivat tunnustusta eurooppalaisille nuorille näiden hereille ravistelevista protesteista, jotka ovat vieneet tämän polttavan kysymyksen EU:n asialistan kärkeen.

Kielivaihtoehdot:

Haluan aivan ensimmäiseksi ilmaista suruni Euroopan parlamentin puhemiehen David Sassolin äkillisen poismenon johdosta. Toukokuussa 2020 puhemies Sassoli totesi pandemian osoittaneen meille kaikille, että EU:lla on kansalaisyhteiskunnassa suuri voimavara. Hänen kuolemansa on suuri menetys.

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun kuulimme ensimmäisen kerran covid-19-taudista. Saatuamme ensi tiedot viruksesta, joka voi saada aikaan maailmanlaajuisen pandemian, emme varmastikaan olettaneet joutuvamme kärsimään siitä vielä vuonna 2022.

Näin uuden vuoden alussa etsimme jälleen voimaa uskoa tulevaisuuteen ja toivoa.

Ranskan EU-puheenjohtajakauden tunnuslause ”Elpyminen, voima, yhteenkuuluvuus” sopii tilanteeseen. Esitellessään puheenjohtajakauden kolmea pääteemaa presidentti Macron toi julki ajatuksiaan riippumattomammasta Euroopan unionista, eurooppalaisesta kasvumallista ja ihmiskeskeisestä Euroopasta.

Tärkeitä päivämääriä

Suoraan asiaan

Suoraan asiaan -palstalla pyydämme ETSK:n jäseniä kertomaan tärkeistä EU-aiheisiin liittyvistä lausunnoista, joilla on vaikutusta päivittäiseen elämään EU:ssa.

Tällä kertaa vuorossa on Stefan Back, lausunnon ”EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistaminen, mukaan lukien meriliikenne ja markkinavakausvaranto” esittelijä.

Stefan Back: Tarkistetun päästökauppajärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet

ETSK pitää päästökauppajärjestelmää koskevaa ehdotusta yhtenä tärkeimmistä ehdotuksista 55-valmiuspaketissa, jonka yleistavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi päästökauppajärjestelmästä on tehty kunnianhimoisempi ja käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrää on vähennetty. Päästökauppajärjestelmää koskevassa ehdotuksessa korostetaan, että kaikkien alojen on kannettava kortensa kekoon, jotta 55-valmiuspaketin tavoitteet voidaan saavuttaa. Liikenteen päästöt eivät ole vähentyneet vuoden 1990 jälkeen, joten ne asetetaan ehdotuksessa etusijalle.

Luca Jahier: 11. tammikuuta 2022 kuolleen Euroopan parlamentin puhemiehen David Sassolin muistolle

David Sassolissa olemme suruksemme menettäneet hyvän ystävän, merkittävän journalistin, taitavan ja harvinaislaatuisen poliitikon sekä suuren eurooppalaisen, joka jättää jälkeensä valtavan tyhjiön. Voimme vilpittömästi todeta hänen muuttaneen Euroopan unionin historiaa pandemian aikana, sillä hän piti parlamentin avoimena ja puolusti aina heikoimpia. Tämä ilmeni myös epätavallisina toimina, kun ensimmäisen pandemia-aallon aikana yhdestä parlamentin rakennuksesta annettiin tiloja covid-19-tautiin sairastuneiden naisten ja yksinhuoltajaäitien turvakodille.

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitimme ETSK:n jäsenelle Thierry Libaertille ajankohtaisen kysymyksen yleisöä jatkuvasti kiinnostavasta aiheesta eli disinformaation torjumisesta.

 

Disinformaation torjunnasta on tehtävä kiireellinen tavoite

ETSK-info: ETSK antoi joulukuun 2021 istunnossaan lausunnon Euroopan komission ohjeista disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen tehostamiseksi. Olette lausunnon esittelijä. Missä määrin disinformaatio on uhka demokratialle, ja mitä kansalaisyhteiskunnan on tehtävä ja millä keinoin valeuutisten leviämisen estämiseksi?

 

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi Yllätysvieras-kolumnissamme huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellinen työskentely käy innoitukseksi muille.

Tammikuun yllätysvieraitamme ovat Brysselissä vuonna 2005 perustetun taloustieteen alaan erikoistuneen eurooppalaisen Bruegel-ajatushautomon apulaisjohtaja Maria Demertzis ja Pariisissa sijaitsevan Robert Schuman -säätiön puheenjohtaja Jean-Dominique Giuliani. Vuonna 1991 Berliinin muurin murtumisen jälkeen perustettu säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään EU:n yhdentymistä. Vieraamme kuvailevat panoksia ja haasteita, joita liittyy Ranskan puheenjohtajakauteen Euroopan unionin kehityksen kannalta ratkaisevassa vaiheessa.

Maria Demertzis: Uusi kasvumalli Euroopalle

Ranska on tarttunut vuoden alettua ohjaksiin Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona. Sen puheenjohtajakauden ohjelma on yleisesti ottaen heti alkuun kunnianhimoinen, ja keskeisiin tavoitteisiin kuuluu tutkia mahdollisuutta kehittää uusi kasvumalli Euroopan unionille. Tämä on ehdottoman tärkeää perustavanlaatuisen muutoksen aikakaudella.

Kasvua varten tarvitaan aina sen tärkeimpinä osatekijöinä olevia koulutusta, osaamista, yrittäjyyttä ja rahoitusta sekä hyvin toimivaa valtiota vakaine instituutioineen, mutta vakuuttava ja kestävä kasvu edellyttää kolminkertaista muutosta.

Jean-Dominique Giuliani: 2022 – oikea ajankohta aktiiviselle elpymiselle

Euroopan unioni ottaa edistysaskeleita jokaisen kriisin myötä. Se on kyennyt kokoamaan voimansa niin terveyden kuin taloudenkin alalla puolustautuessaan virusta vastaan. On pitkä aika siitä, kun jäsenvaltioiden välinen yhteistyön henki on tuottanut konkreettisia tuloksia näin nopeasti. Rokotteet ovat saatavilla, ja niitä viedään myös niitä tarvitseviin kolmansiin maihin. Taloudelle osoitettu laajamittainen tuki tuottaa tuloksia ja kannustaa pohtimaan uudelleen unionin talouden ohjausjärjestelmää. Euroopan keskuspankki on osoittanut jälleen kerran roolinsa eurooppalaisten kilpenä ja suojelijana mahdollistaessaan paineen alaisiksi joutuneiden rahoitusketjujen vahvistamisen.

Uutisia ETSK:sta

Elpymisen onnistumiseksi ETSK korostaa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia

ETSK:n ja Euroopan komission on tehtävä yhteistyötä edistääkseen Eurooppaa, joka voittaa pandemian ja vahvistaa elpymistä – tällainen Eurooppa on vauras, sosiaalisesti osallistava ja ympäristön kannalta kestävä. Tämä oli ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin tärkein viesti Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaavalle varapuheenjohtajalle Maroš Šefčovičille ETSK:n joulukuun täysistunnossa.

Euroopan nuorison teemavuosi 2022: keskitytään hehkutuksen sijasta tuloksiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) suhtautuu myönteisesti vuoden 2022 julistamiseen Euroopan nuorison teemavuodeksi. Komitea varoittaa kuitenkin, ettei teemavuosi saa jäädä pelkäksi promootiotoiminnaksi vaan sen tulee viedä EU:n nuorisostrategiaa eteenpäin selkeiden suunnitelmien ja selkeän sitoutumisen avulla. Aloitteen on tavoitettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja epäsuotuisilla alueilla asuvat nuoret.

Disinformaation torjunnassa EU:n on kohdennettava toimet disinformaation levittäjiin ja suojeltava perusoikeuksia

ETSK kehottaa tuoreessa lausunnossaan tekemään enemmän toimien kohdentamiseksi disinformaation lähteenä oleviin ihmisiin ja organisaatioihin sekä asettamaan etusijalle pikemminkin ennalta ehkäisevät kuin korjaavat toimenpiteet.

ETSK vaatii Euroopan komissiolta kunnianhimoisempia toimia EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmän ohjaamiseksi kohti kestäväpohjaisuutta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea keskusteli edellisessä täysistunnossaan Euroopan komission jäsenen Conor D. McGuinnessin kanssa siitä, miten Euroopan talous- ja rahoitusjärjestelmästä voidaan tehdä vihreämpi, kestävämpi ja digitaalisempi.

Vapaaehtoistyö ansaitsee laajempaa tunnustusta EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut EU:ta ja jäsenvaltioita tarjoamaan järjestelmällistä ja harkittua tukea vapaaehtoistoiminnalle. Näin tunnustettaisiin vapaaehtoistyön valtava vaikutus Euroopan sosiaaliseen kehitykseen ja sen keskeinen rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Kansalliset elpymissuunnitelmat tarjoavat tilaisuuden vähentää nuorisotyöttömyyttä

Nuorisotyöttömyys on kasvanut covid-19-pandemian myötä räjähdysmäisesti monissa jäsenvaltioissa, mikä on lisännyt niiden nuorten määrää, jotka eivät ole töissä, koulussa tai muussa koulutuksessa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toteaa hiljattain antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa, että kansalliset elpymissuunnitelmat tarjoavat vertaansa vailla olevan mahdollisuuden kääntää tämä suuntaus ja taata kaikille nuorille eurooppalaisille kunnollinen työpaikka.

ETSK pitää EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuutta demokratian, rauhan ja turvallisuuden takeena

Kun Kiina ja Venäjä luovat haasteita, uudistettu ja luotettava transatlanttinen kumppanuus on keskeinen tekijä kansainvälisen oikeusjärjestyksen ja rauhan ylläpitämiseksi. ETSK kannattaa ajatusta demokratioiden liitosta, jolla varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta voi vaikuttaa merkittävästi yleismaailmallisten arvojen ja oikeuksien yhteiseen puolustamiseen.

ETSK antoi lausunnon rahanpesun vastaisesta säädöspaketista

Euroopan komissio on esittänyt lainsäätäjille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle uuden, vuoden 2021 säädöspakettinsa rahanpesun vastaisista toimista ja terrorismin rahoituksen torjunnasta.

Vihreä siirtymä ei ole tieteellistä retoriikkaa vaan siinä on kyse selviytymisestä

Vihreän kehityksen ohjelman geopoliittisia näkökohtia käsitellyt konferenssi, jonka ETSK järjesti yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien Sustainable Development Solutions -verkoston (SDSN) kanssa, toi valokeilaan vihreän kehityksen ohjelman laajamittaiset geopoliittiset vaikutukset sekä Euroopan että koko maailman näkökulmasta. ETSK on valmis tekemään oman osuutensa tässä prosessissa ja varmistamaan kansalaisyhteiskunnan vahvan sitoutumisen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

EU:n tukema vuoropuhelu on edelleen keskeisessä asemassa Kosovon ja Serbian suhteiden normalisoinnissa

Länsi-Balkanin seurantakomitean 51. kokouksessa käsiteltiin Kosovon* ja Serbian välistä konfliktinratkaisua ja niiden suhteiden normalisointia. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ionuţ Sibian, ja siihen osallistui merkittäviä puhujavieraita, kuten EU:n virkamiehiä, Länsi-Balkanin asiantuntijoita sekä paikallisyhteisöjen kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että EU:n tukema vuoropuhelu on ainoa tapa edetä asiassa.

55-valmiuspolitiikoilla on varmistettava tasapaino oikeudenmukaisuuden, päästövähennysten ja kilpailukyvyn välillä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut ryhtymään toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että kaikkia kuullaan ja kaikki hyötyvät Euroopan komission 55-valmiuspakettiin sisältyvistä ehdotuksista, joiden avulla EU:n päästöjä pyritään vähentämään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

EU:n elpymissuunnitelmalla on edistettävä EU:n resurssi- ja energiaintensiivisten teollisuudenalojen oikeudenmukaista muutosprosessia

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi oma-aloitteisen lausunnon siitä, miten resurssi- ja energiaintensiiviset teollisuudenalat voivat hyödyntää EU:n elpymissuunnitelmaa sosiaalisesti hyväksyttävässä digitalisaatiossa ja hiilestä irtautumisessa. ETSK kannustaa komissiota ja muita EU:n toimielimiä takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, jotta vältetään teollisuuden saamien etujen epätasaisuus kunkin jäsenvaltion lähestymistavasta riippuen.

ETSK:n toiminta Ranskan puheenjohtajakaudella

Ranska ottaa vastaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden ratkaisevassa vaiheessa: Euroopan unionilla on edessään monia taloudellisia ja sosiaalisia sekä terveyteen ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Uutisia ryhmiltä

Uusi visio Euroopan tulevaisuudesta

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Euroopan tulevaisuus on tiiviisti sidoksissa sen teollisuuden tulevaisuuteen: kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät vahvoja ja innovatiivisia yrityksiä, jotka kykenevät vastaamaan digitaalisen ja vihreän siirtymän tarpeisiin ja parantamaan samalla EU:n kilpailukykyä. 

Covid-19-rokotepatentteihin liittyvä umpikuja on avattava

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Eurooppalaiset ovat palaamassa joululomiltaan, kun covid-19-tapausten aalto pyyhkäisee maanosan yli: tartuntojen määrä on lisääntynyt uuden omikron-muunnoksen myötä räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa. Vaikka tapauksia onkin erittäin paljon, entistä pienempään osuuteen niistä liittyy vakavia sairastumisia, sairaalahoidon tarvetta ja kuolemantapauksia, sillä ihmisten vastustuskyky on lisääntynyt, rokotuksia on jo annettu useaan otteeseen, ja viruksen luonnollinen kehityskulku on muuntanut virusta vähemmän tappavaksi ja vähemmän aggressiiviseksi.

ETSK:n tutkimuksen mukaan halu tehdä vapaaehtoistyötä ja käytännön mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan eivät aina kohtaa

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n tuore tutkimus ”New trends in the development of volunteering in the European Union” vahvistaa, että ihmiset ovat kaikissa EU:n jäsenvaltioissa halukkaita tekemään vapaaehtoistyötä. Vaikka vapaaehtoiseksi haluavia on paljon, itse vapaaehtoistoimintaan osallistuvien määrä kuitenkin vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Tämä johtuu etupäässä toimintaperinteiden ja infrastruktuurin tason eroista.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

99 oppilasta kokoontuu torjumaan valeuutisia

Oppilaat toisen asteen oppilaitoksista eri puolilta Eurooppaa valmistautuvat tulevien kuukausien aikana pohtimaan yhdessä, miten torjua valeuutisia Euroopassa. Maaliskuussa he valitsevat suosituimmat ideat esiteltäviksi EU:n johtajille.

Valokuvanäyttely: Pyörälähetti – nykyajan cowboy

ETSK isännöi ranskalaisen valokuvataiteilijan Frédéric Stucinin virtuaalisen valokuvanäyttelyn, jossa ruoantoimittajat tuodaan valokeilaan nykypäivän kaupunkielämälle tunnusomaisena piirteenä ja uutena työn muotona, joka useissa tapauksissa jää työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevien EU:n säännösten katveeseen.