EU:n ilmastotavoitteet: ainoastaan kokonaisvaltaisella lähestymistavalla haasteet voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi

2030  40% increases to 55%

ETSK vahvistaa, että kasvihuonekaasupäästöjen vähintään 55 prosentin vähentäminen vuoteen 2030 mennessä on oikea valinta. Lausunnossaan EU:n ilmastotavoite entistä korkeammalle ETSK kuitenkin korostaa, että välitavoitteita on nostettava prosessin nopeuttamiseksi, koska muuten on vaarana, ettei ilmastoneutraaliustavoitetta pystytä saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä.

On totta, että covid-19-pandemia on tuonut mukanaan valtavia taloudellisia ongelmia. Investointien uudelleensuuntaaminen elpymissuunnitelmaan on kuitenkin avannut oven uudelle strategialle. ”Elpymiseen tarkoitetut menot on yhdistettävä kunnianhimoisiin ilmastotoimiin,” tähdensi ETSK:n toinen esittelijä Jan Dirx.

”Lausunnossa korostetaan myös tarvetta vahvistaa biotaloutta ja korvata fossiilisia polttoaineita, minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää asettaa etusijalle uusiutuviin polttoaineisiin siirtymistä koskevan EU:n lainsäädännön päivittäminen,” totesi ETSK:n esittelijä Arnold Puech d’Alissac.

On entistäkin tärkeämpää hyödyntää kaikkia mahdollisia välineitä ilmastotavoitteiden nostamiseksi korkeammalle tasolle: Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ilmastolakia, monivuotista rahoituskehystä, Next Generation EU -elpymisrahastoa, YMP:tä, Pellolta pöytään ‑strategiaa ja biodiversiteettistrategiaa, kauppapolitiikkoja ja -sopimuksia jne. Ne kaikki tulisi kytkeä johdonmukaisesti toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että siirtymässä ketään ei jätetä jälkeen.

Kansalaiset ovat ”ilmastonmuutoksen torjunnassa ratkaisevan tärkeitä kumppaneita” ja heidän osallistumisensa on edellytys ilmastopolitiikan onnistumiselle EU:ssa.

Siksi ETSK on toistanut ehdotuksensa perustaa eurooppalainen ilmastosopimuksen sidosryhmäfoorumi, joka pohjautuu osallistavuuteen, avoimuuteen sekä ilmastotoimijoiden aitoon osallistumiseen ja sitoutumiseen kaikilla tasoilla. (mr)