Τελωνεία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 15

Pages

Εγκριθείσα on 18/02/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/761-EESC-2014-06021-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
505 -
Feb 18, 2015 Feb 19, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Customs risk management

Εγκριθείσα on 21/09/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/471-EESC-2016
Σύνοδος ολομέλειας: 
519 -
Sep 21, 2016 Sep 22, 2016

On 12 June 2014, the Commission presented a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Imports of certain products originating in the United States of America (cat. C)

Εγκριθείσα on 20/09/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/814-EESC-00766-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
528 -
Sep 20, 2017 Sep 21, 2017

The EESC agrees with the Commission's proposal to develop the governance of the customs union, but believes that establishing it in a comprehensive way requires multilevel reform and resolute action on the technical front. It also considers that a switch to automated central clearance is needed.

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Customs Union / governance

Downloads: 

European Parliament study, January 2016

European Parliament briefing - July 2014

European Parliament briefing - September 2013

European Commission - November 2014

European Commission factsheet

DG TAXUD - Evaluation

Εγκριθείσα on 17/10/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/860-EESC-2018-03432-00-00-AC-TRA

The EESC believes that the amount earmarked for the customs programme may prove to be insufficient in view of the breadth of the proposal's objectives and the targets set. It recommends Member States to increase their willingness to tackle fraud together.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Customs Programme

Εγκριθείσα on 17/10/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/870-EESC-2018-04010-00-00-AC-TRA

The Committee believes that the amount of funding allocated is insufficient considering the aims to be pursued and considers it important to provide equipment with the commensurate speed to those customs offices under greatest pressure to carry out controls, such as sea border offices.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment

Εγκριθείσα on 22/09/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/584-EESC-2011-1376
Σύνοδος ολομέλειας: 
474 -
Sep 21, 2011 Sep 22, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Temporary suspension of autonomous Common Customs Tariff duties / Canary Islands

Pages