Γεωργία

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 22/02/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/545-EESC-2012-01-01-485
  Plenary session number
  478
  -
  EESC Opinion: Accountancy data in agricultural holding (C category)
 • Εγκριθείσα on 22/09/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/500-EESC-2011-1387
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  474
  -
  EESC Opinion: The future of young farmers
 • Εγκριθείσα on 21/09/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/502-EESC-2011-1388
  Civil Society Organisations - GR III
  Czech Republic
  Plenary session number
  474
  -
  EESC Opinion: LEADER as a tool for local development
 • Εγκριθείσα on 14/07/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/497-EESC-2011-1178
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  473
  -
  The EESC is strongly of the view that agriculture is an extremely important sector for the economic, social and regional development of the partnership countries. Meeting the objectives set will require favourable agricultural development. Investing in agriculture and developing the sector are also key conditions for reducing poverty in rural areas.
  EESC Opinion: The Eastern Partnership and the eastern dimension of EU policies, with emphasis on agriculture
 • Εγκριθείσα on 05/05/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/503-EESC-2011-810
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Contractual relations in the milk and milk products sector
 • Εγκριθείσα on 05/05/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/508-EESC-2011-815
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Financing by the European Agricultural Guarantee Fund – scrutiny of transactions
 • Εγκριθείσα on 05/05/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/506-EESC-2011-813
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Organic production and labelling
 • Εγκριθείσα on 05/05/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/507-EESC-2011-814
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Financing of the CAP
 • Εγκριθείσα on 04/05/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  CCMI/80-EESC-2011-01-01-805
  Employers - GR I
  Italy
  Employers - GR I
  Italy
  In the framework of this opinion a hearing (Agricultural machinery and construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?) was organized in Bologna, Italy, on 11 November 2010.
  Agricultural machinery, construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?
 • Εγκριθείσα on 16/03/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/481-EESC-2011-01-01-531
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  470
  -
  EESC Opinion: The future of the CAP