Τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» (INT) - Related Publications and other work