Секция „Единен пазар, производство и потребление“ (INT) - Related Publications and other work