Uppföljningskommittén för transatlantiska förbindelser - Related Publications and other work