Προσωρινή ομάδα μελέτης «Βιώσιμα συστήματα τροφίμων» - Related Publications and other work