Тематична проучвателна група „Устойчиви продоволствени системи“ - Related Publications and other work