Προσωρινή ομάδα μελέτης «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» - Related Publications and other work