Tematiska studiegruppen om tjänster av allmänt intresse - Related Publications and other work