Προσωρινή ομάδα μελέτης «Εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές» - Related Publications and other work