Комитет за наблюдение „АКТБ – ЕС“ - Related Publications and other work