V naší rubrice Vzácný host přinášíme komentář Diandry Ní Bhuachalla, která bude v letech 2023 a 2024 jako delegátka mládeže zastupovat Evropský hospodářský a sociální výbor na zasedáních konference smluvních stran (COP).