В нашата рубрика „Гост изненада“ представяме коментар на Диандра ни Бухала, която ще представлява Европейския икономически и социален комитет като младежки делегат на конференциите на страните по РКООНИК през 2023 г. и 2024 г.