Kulturní akce EHSV

Konferenci zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství (ECESP) 2022 a Mezinárodní den žen doprovodil bohatý kulturní program.

Dne 2. března se konalo nevšední hudební představení mezinárodního perkusního tria TrashBeatz, které tvoří hudbu s použitím odpadu. Jeho slogan „reduce-reuse-recycle your trash“ („snižte množství odpadu, najděte pro něj nové využití - recyklujte jej“) výtečně odpovídal tématu letošní konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství. Pokud vám toto představení uniklo, můžete je shlédnout online.

EHSV uspořádal umělecké představení mladé talentované polské umělkyně Patrycje Alenkuć s názvem „...protože jsem žena?“. Ve videu kombinuje taneční vystoupení s vyprávěním, a snaží se tak poukázat na to, jak odolné ženy jsou i přesto, že se jim nedostává dostatečné podpory, a to bez ohledu na věk, společenskou třídu, domovskou zemi, zaměstnání nebo jiné faktory. Představení „...protože jsem žena?“ patřilo k hlavním událostem konference EHSV na téma „Ženy na trhu práce“, kterou umělecky završilo. (ck)