Imeachtaí cultúrtha CESE

Eagraíodh imeachtaí cultúrtha éagsúla tráth Chomhdháil Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh 2022 agus Lá Idirnáisiúnta na mBan.

Thug an tríréad cnagcheoil idirnáisiúnta TrashBeatz, grúpa a chasann ceol le bruscar, an-taispeántas uaidh an 2 Márta. Bhí a mhana ‘reduce-reuse-recycle your trash’ ag teacht go hiomlán le téama Chomhdháil Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh i mbliana. Más rud é gur chaill tú an seó, is féidir breathnú air ar líne.

D’óstáil CESE taispeántas ealaíonta dar teideal ...because I’m a woman? leis an sár‑ealaíontóir óg, Patrycja Alenkuć, arb as an bPolainn di. Bhí taibhiú damhsa san fhíseán, maille le mír scéalaíochta. Ba é an aidhm a bhí leis sin aird a tharraingt ar a láidre atá mná, in ainneoin nach bhfuil dóthain tacaíochta á tabhairt dóibh, gan beann ar a n-aois, a n-aicme, an tír ina bhfuil cónaí orthu, a ngairm nó tosca eile. Bhí ...because I’m a woman ar cheann de na buaicphointí de Chomhdháil CESE ar Mhná sa Mhargadh Saothair, agus cuireadh clabhsúr ealaíonta ar imeachtaí an lae leis an bhfíseán. (ck)