Под това заглавие приканваме членовете на Комитета да обърнат внимание на теми от особен интерес за тях, които са в основата на техните дейности. За трети път от 2017 г. насам Европейският парламент организира Европейска седмица на равенството между половете от 24 до 30 октомври. Тази тема е приоритет за ЕС като цяло и особено за Комитета, който се застъпва за равни права. 

Maria Nikolopoulou, председател на група „Равенство“ на ЕИСК, посочва елементите, които свързват двете институции, как Комитетът желае да участва в този проект, кои въпроси се нуждаят от най-голямо внимание и какви конкретни действия ще бъдат предприети в ЕИСК по време на Седмицата на равенството между половете.