W kolumnie „W punkt” zwracamy się do członkiń i członków Komitetu o zwrócenie uwagi na tematy, które ich szczególnie interesują i które znajdują się w centrum ich działalności. Po raz trzeci od 2017 r. Parlament Europejski organizuje Europejski Tydzień Równości Płci, który odbędzie się w dniach 24–30 października. Kwestia ta jest priorytetem dla całej UE, a zwłaszcza dla Komitetu, który opowiada się za równymi prawami. 

Maria Nikolopoulou, przewodnicząca utworzonej w EKES-ie grupy ds. równości, opowiada nam o kwestiach, które łączą obie instytucje, o tym, jak Komitet pragnie zaangażować się w ten projekt, o zagadnieniach wymagających największej uwagi oraz o konkretnych działaniach, które zostaną wdrożone w EKES-ie podczas Tygodnia Równości Płci.