Tällä palstalla pyydämme komitean jäseniä tuomaan esille erityisen kiinnostavina pitämiään aiheita, jotka ovat keskeisiä heidän toiminnassaan. Euroopan parlamentti järjestää 24.–30. lokakuuta kolmatta kertaa sitten vuoden 2017 sukupuolten tasa-arvon eurooppalaisen teemaviikon. Aihe on hyvin tärkeä koko EU:lle ja erityisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, joka on yhtäläisten oikeuksien puolestapuhuja. 

ETSK:n tasa-arvoryhmän puheenjohtaja Maria Nikolopoulou kertoo komiteaa ja parlamenttia yhdistävistä tekijöistä ja siitä, miten komitea haluaa osallistua hankkeeseen, mihin asioihin on kiinnitettävä eniten huomiota ja mitä konkreettisia toimia ETSK:ssa toteutetaan tasa-arvon teemaviikon aikana.