Met deze oproep nodigen wij de leden van het Comité uit om de aandacht te vestigen op onderwerpen die hun na aan het hart liggen en de spil vormen van hun activiteiten. Voor de derde keer sinds 2017 houdt het Europees Parlement een Europese week van gendergelijkheid, die deze keer plaatsvindt van 24 tot en met 30 oktober. Dit thema is een prioriteit voor de hele EU, en met name voor het Comité, dat zich sterk maakt voor gelijke rechten. 

Maria Nikolopoulou, voorzitter van de groep Gelijkheid van het EESC, vertelt wat beide instellingen met elkaar verbindt, hoe het Comité bij dit project betrokken wil worden, welke kwesties de meeste aandacht verdienen en welke activiteiten het EESC concreet zal ontplooien tijdens de Week van de gendergelijkheid.