Kritiska råvaror står sedan en tid tillbaka i förgrunden för den offentliga debatten i Europa. I och med att covid-19 och nedstängningarna störde de internationella leveranskedjorna blev EU:s industriaktörer och beslutsfattare smärtsamt medvetna om behovet av att trygga försörjningen med kritiska råvaror i Europa så att omställningen till en koldioxidfri ekonomi kan genomföras.

EU:s medlagstiftare förbereder sig nu inför att diskutera och förhandla om EU:s akt om kritiska råvaror, och Maurizio Mensi och Michal Pintér, föredragande respektive medföredragande för EESK:s yttrande om lagstiftningsförslaget, förklarar vad man behöver göra för att säkerställa att akten verkligen tjänar den europeiska industrin.