Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inrättades 1957 och gavs rådgivande befogenheter för att – genom sina yttranden och många andra slags aktiviteter – kunna göra de europeiska beslutsfattande organen medvetna om det organiserade civila samhällets perspektiv och intressen och därigenom föra EU närmare medborgarna.

Året därpå, dvs. för 65 år sedan, ägde Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs första plenarsession rum. Läs mer om 65-årsjubileet här: https://www.eesc.europa.eu/sv/agenda/our-events/events/2023-celebrating-65-years-eesc.