Bekämpning av könsrelaterat våld: börja med att lyssna

En utställning med videoinstallationer vid EESK sätter ljuset på den skrämmande verkligheten för våldsutsatta kvinnor i Europa.

Den virtuella utställningen ”Voices of Violence” (Våldets röster) består av tio korta videor från det danska kulturinstitutet där danska, estniska, lettiska och litauiska skådespelerskor ger röst åt anonyma historier och åskådliggör de spår och ärr som dessa erfarenheter lämnar efter sig hos kvinnor i alla länder. Att lyssna och visa förståelse är de första stegen mot att vidta åtgärder och sätta igång förändringar; det är den bärande idén.

Utställningen pågår mellan den 13 juli och den 31 augusti 2021. Invigningen kommer att ske online under EESK:s plenarsession i juli, i samband med antagandet av EESK:s yttrande ”Bekämpning av våld mot kvinnor”. 

Ett varningens ord: vissa tittare kan uppfatta en del av innehållet i dessa videor som chockerande eller skakande.

Mer information finns på vår webbplats.